Porex Technologies GmbH aus Aachen auf der COMPAMED 2018 in Düsseldorf -- COMPAMED Messe

Porex Technologies GmbH

Strangenhäuschen 30, 52070 Aachen
Deutschland
Telefon +49 241 910525-0
Fax +49 241 910525-16
info.porex.emea@filtrationgroup.com

Hallenplan

COMPAMED 2018 Hallenplan (Halle 8a): Stand C14

Geländeplan

COMPAMED 2018 Geländeplan: Halle 8a

Unser Angebot

Produktkategorien

 • 02  Endproduktefertigung
 • 02.15  In-vitro-Diagnostik (IVD)

In-vitro-Diagnostik (IVD)

 • 02  Endproduktefertigung
 • 02.16  Labortechnik
 • 02.16.03  Liquidhandling

Liquidhandling

 • 02  Endproduktefertigung
 • 02.16  Labortechnik
 • 02.16.04  Pipetten

Pipetten

 • 02  Endproduktefertigung
 • 02.17  Biomedizinische Produkte

Biomedizinische Produkte

 • 02  Endproduktefertigung
 • 02.18  Sonstige Endprodukte

Sonstige Endprodukte

 • 05  Bauteile, Module, OEM-Ausrüstung
 • 05.07  Filter

Filter

 • 05  Bauteile, Module, OEM-Ausrüstung
 • 05.09  IV-Zubehör

IV-Zubehör

 • 05  Bauteile, Module, OEM-Ausrüstung
 • 05.13  Sonstige Bauteile, Module, OEM-Ausrüstung

Sonstige Bauteile, Module, OEM-Ausrüstung

 • 06  Elektrische Komponenten, elektronische Komponenten
 • 06.01  Sensoren
 • 06.01.06  Gassensoren

Gassensoren

 • 07  Mikrotechnik
 • 07.07  Mikrofluidik

Mikrofluidik